Kategori: klimat

 • SEB: Hållbara fonder?

  SEB som rankas högt i många hållbarhetsjämförelser visar här hur flera hållbarhetsområden kan beröras, och hur externa trovärdiga referenser kan användas, vid produkt/tjänstnära information. Men är dessa fonder hållbara och de andra ohållbara? Borde kanske vara: ”Våra mest hållbara fonder”

 • Helsingborg: Hållbar kollektivtrafik?

  Helsingborg har spännande hållbarhets-ambitioner med sitt upphandlingsarbete. Tar även kliv framåt för hållbar kollektivtrafik – men menar miljöanpassad kollektivtrafik. Eller inkluderar Helsingborg arbetsrätt, arbetsmiljö med mera i sina ambitioner? Borde kanske vara: ”Helsingborg miljösatsar på kollektivtrafiken”

 • Grolls: Miljö, hållbarhet, ansvar, kvalitet och miljö?

  Grolls bidrar med kraftig rubrik: Miljö, hållbarhet och ansvar. Underrubriken förtydligar att kvalitet och miljö är i fokus. Och socialt ansvar. Lite förvirrande. Men bra att de använder externa referenser som BSCI. Borde kanske vara ”Vi bidrar till hållbar utveckling med miljö, kvalitet i fokus.”

 • MAX: Hållbara alternativ?

  Max Hamburgare satte bra tryck på snabbmatsbranschen med bland annat klimat på menyn. Här säljer man in ”hållbara alternativ”, menar bara klimatmässigt, och pekar därmed ut sitt bas-sortiment som ohållbart? Borde kanske vara: ”Våra klimatbättre alternativ”

 • Regeringen: Hållbara biobränslen?

  Regeringen tar tag i biobränslefrågan. Är målet fossilfritt eller hållbart? Omfattar deras definition av ”hållbara biobränslen” arbetsrättsliga risker? Lokalbefolkningens rättigheter? Borde kanske vara: ”Fossilfria biobränslen” om det är det man menar.

 • Naturskyddsföreningen: För en hållbar framtid?

  Största medlemsföreningen för miljö och natur i Sverige med ovärderliga kunskaper och lokala nätverk. Men kan de leverera på alla delområden ”för en hållbar framtid”? Anti-korruption? De verkar mena att de allmänt är för hållbar utveckling och i så fall borde det vara OK för dem att bilföretaget allmänt skriver ”För en hållbar framtid” i…

 • SJ: Resa hållbart?

  SJ erbjuder en i stort sett klimatneutral resa vilket är fantastiskt. Men är den hållbar även inom alla de andra delområdena? Anser SJ att hållbart är samma sak som klimatanpassat? Borde kanske vara: ”Res klimatanpassat”

 • EON: Hållbar fjärrvärme?

  EON med sin gedigna hållbarhetsredovisning menar nog att fjärrvärmen har stora miljöfördelar och det kan de ha rätt i. Om de menar ”hållbar energi” undrar man vilka områden som ingår. Borde kanske vara: ”klimatbättre energi”?

 • STF: Hållbara upplevelser?

  STF har länge varit en god katalysator för en viktig bransch. Här lyfter de fram Hållbara Upplevelser som är naturnära och koldioxideffektiva. Erbjuder STF därmed även ”ohållbara upplevelser”? Menar de att ”hålllbara upplevelser” även är fria från underbetalda säsongsarbetare och har state-of-the-art arbetsmiljö? Hur mycket koldioxid per resenär till upplevelsen i Grövelsjön anser de vara…

 • IVL: Forskning inom hela hållbarhetsområdet?

  IVL, kanske Sveriges bästa miljöforskningsinstitut, men forskar de inom hela hållbarhetsområdet? Listan med pågående forskning saknar flera hållbarhetsområden, t ex arbetsrätt, korruption, mänskliga rättigheter. Borde kanske vara: ”Vi bedriver forskning inom miljö och en del andra områden där vi kan bidra mest till hållbar utveckling”