Dagens Nyheter: tema hållbarhet?

Slagkraftigt och säljande tema, men innehållet handlar till 90 % om klimat och miljö. DN om någon borde känna till FNs globala mål för hållbar utveckling och därmed bredden i tema hållbarhet. Men det kanske inte är lika publikfriande?

KLM: flyga hållbart?

En bråkdel av KLMs flygningar sker med biobränsle och kunderna inspireras av klimatkompensera. Steg på väg mot miljömässig hållbarhet och KLM ligger i hållbarhetstoppen bland konkurrenterna. Men är det verkligen sant att det går att flyga hållbart?

Ströms: hållbar stil?

Ströms klär mannen men är stilen verkligen hållbar? Är materialet från Better Cotton Initaitive? Drivs verksamheten och leverantörskedjan på ett hållbart sätt?

Svenskt Sigill: på riktigt?

Kvalitetsmärkning, miljömärkning eller hållbarhetsmärkning? Oklart på hemsidan men Sigillet är ett av många bra steg på väg. Hållbarhet på riktigt kanske även skulle omfatta anti-korruption, de mänskliga rättigheterna, konkurrens på lika villkor, hela leverantörsledet, intressentdialoger med mera. Men det är nog kommande steg.

Telge Energi: hållbar el?

Miljömärkt el, t ex Bra Miljöval, påverkar i rätt riktning och Telge drar sitt strå till stacken. Men hållbar el är väl mer än bara miljömärkt? Hållbar el är dessutom fri från korruption, producerad under icke-diskriminerande förhållanden och med god arbetsmiljö, med gott konsumentskydd, med koll på leverantörskedjan och mycket mer. Eller använder Telge Energi’s marknadsförare en annan definition än FN?

WWF: hållbara appar?

Bra initiativ: lyfta fram appar som hjälper att leva mer miljömässigt hållbart. Men de listade apparna är inte hållbara appar i sig, ej heller omfattar de fler hållbarhetsaspekter än klimat och andra miljöaspekter.