Tips ISO 14001

Cirka 6000 företag/organisationer är idag certifierade i Sverige, d v s granskade av ett oberoende SWEDAC-ackrediterad revisionsföretag. Det innebär att de uppfyller de ca 50 kraven som ställs i ISO 14001. Här är ett par av dessa krav, som berör extern kommunikation och under förutsättning att revisorerna gör bra revisioner bör de 6000 företagen ha arbetssätt som undviker felaktigt miljöförskönande marknadsföring, ”Greenwashing”.

Om du upptäcker att ett ISO 14001-certifierad verksamhet missar i tillämpningen av marknadsföringslag/ISO14001-krav så kontakta verksamheten eller certifieringsföretaget.

ISO 14001:
7.4: When establishing its communication process(es), the organization shall:

— take into account its compliance obligations;

— ensure that environmental information communicated is consistent with information generated within the environmental management system, and is reliable.

7.4.3: The organization shall externally communicate information relevant to the environmental management system, as established by the organization’s communication process(es) and as required by its compliance obligations.

A7.4: Communication should:

a) be transparent, i.e. the organization is open in the way it derives what it has reported on;

b) be appropriate, so that information meets the needs of relevant interested parties, enabling them to participate;

c) be truthful and not misleading to those who rely on the information reported;

d) be factual, accurate and able to be trusted;

e) not exclude relevant information;

f) be understandable to interested parties.

Är KIA 14001-certifierade i Sverige?