Kategorier

Om Hållbarhet.info

– en websida om hållbarhet och marknadsföring/kommunikation i Sverige
– syftar till att underlätta för alla som hållbarhetsinformerar
– lyfter fram exempel där hållbarhet används i informationsflödet
– ger konkreta tips kommunikation, tips definitioner och tips områden.

Varför?

Sverige nämns i många internationella mätningar som ett föregångsland inom hållbar utveckling. Kanske det säger mer om tillståndet i andra länder. Sverige är inte hållbart men står sig bra i många hållbarhetsområden. För att Sverige ska bli hållbart krävs att alla bidrar på ett effektivt sätt, även när vi kommunicerar, informerar och säljer.

Under de senaste 10 åren har hållbarhet och hållbar utveckling definierats och harmoniserats allt mer. Stora steg har tagits, till exempel:
FNs Agenda 2030 , på svenska de Globala Målen för Hållbar Utveckling
– Internationella standarder, t ex Global Reporting Initiative för hållbarhetsredovisning, OECD Guidelines för multinationella företag, ISO 26000 Socialt Ansvarstagande, UN Global Compact, UN Guiding Principles for Business and Human Rights

Definitioner, principer, mål – det mesta finns alltså redan för företaget och organisationen. Trots det förminskas och förenklas viktiga begrepp genom individers egna kreativa tolkningar och definitioner – som visserligen skapar kortsiktigt intresse men ej alltid bidrar till den gemensamma långsiktiga förändringen.

Ambitionen är att hallbarhet.info ska inspirera hållbarhetsexperter och PR/kommunikationsexperter att närma sig varandra.

Vem?

Flera individer har bidragit till innehållet på hållbarhet.info. Det finns inget kommersiellt syfte bakom hallbarhet.info. Ansvarig utgivare är konsultföretaget AMAP Sustainability, Enebyberg. Kontakt: dialog@hallbarhet.info.

Hur?

Tack för de foton och exempel som inkommit, skicka gärna fler. Glöm inte ange var Du hittade exemplet. Hållbarhet.info redovisar inte vem som inkommit med exempel eller var exemplet hittades. Hållbarhet.info garanterar att alla exempel är foton eller screendumps från verkligheten.