Om Hållbarhet.info

Varför?

Sverige nämns i många internationella mätningar som ett föregångsland inom hållbar utveckling. Kanske det säger mer om tillståndet i andra länder. Sverige är inte hållbart men står sig bra i många hållbarhetsområden. För att Sverige ska bli hållbart krävs att alla bidrar på ett effektivt sätt, även när vi kommunicerar, informerar och säljer.

Definitioner, principer, mål – det mesta finns alltså redan för företaget och organisationen. Trots det förminskas och förenklas viktiga begrepp genom individers egna kreativa tolkningar och definitioner – som visserligen skapar kortsiktigt intresse men ej alltid bidrar till den gemensamma långsiktiga förändringen.

Ambitionen är att hallbarhet.info ska inspirera hållbarhetsexperter och PR/kommunikationsexperter att närma sig varandra.

Vem?

Hur?

Tack för de foton och exempel som inkommit, skicka gärna fler. Glöm inte ange var Du hittade exemplet. Hållbarhet.info redovisar inte vem som inkommit med exempel eller var exemplet hittades. Hållbarhet.info garanterar att alla exempel är foton eller screendumps från verkligheten.