SYSAV: en hållbar region?

Ett av Sveriges bästa regionala avfallshanteringsföretag kommunicerar här att avfall, kretslopp och cirkulärt ger en hållbar region. Hur tänkte PR/Kommunikation här?

Borde kanske vara:  Kretslopp för en miljömässigt hållbar region.