SVID: Hållbarhetsguide?

Stiftelsen Svensk Industridesign har tagit fram en alldeles lysande vägledning till ekodesign/miljöanpassad design. Men inte hållbarhet.

Borde kanske vara: Ekodesignguiden.

Utvald bild