STHLM Biodiesel: hållbara bränslen?

Biodiesel kan vara en viktig del av det framtida hållbara samhället. Vilken definition lutar sig företaget på när de säger att deras bränslen och smörjmedel är mer hållbara än de traditionellt fossila, förutom då klimataspekten? Är det kanske Energimyndigheten som skapat förvirringen som uttrycks på STHLM Biodiesels hemsida:
STHLM Biodiesel AB innehar hållbarhetsintyg från Energimyndigheten som också är kontrollmyndighet. Det innebär att STHLM Biodiesel AB endast hanterar och säljer biodiesel och biooljor som uppfyller EU:s krav på hållbarhet och spårbarhet, och att vi följer de etiska och sociala kraven som ställs.


Publicerat

i

av

Etiketter: