Kategorier
miljö

SPfönster: okrossbara?

Gärna fönster som är hållbara men menar vi samma sak? Producerade på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt?