SIS: hållbara organisationer?

SIS hjälper på ett unikt sätt intressenter finna konsensus kring viktig standardisering. Men ibland kan PR/Kommunikation inte låta bli att skapa egna begrepp. Vid lanseringen av den viktiga och reviderade ISO 9004, vägledning för arbetet med kvalitetsledningssystem, likställer man kvalitetsarbete med arbete för en “hållbar organisation” . Är det verkligen samma sak?