Sellpy: Hållbar shopping?

Sellpy, som försöker ta second hand till 2.0 och in i hushållen, kommunicerar med berepp som hållbar shopping och hållbar livsstil. Fokus är bara klimat och miljö. Hur motverkas korruption och skyddas konsument? Är shopping från Sellpy verkligen mijömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar?