Naturskyddsföreningen: Ett hållbart liv?

En av Sveriges viktigaste miljöorganisationer med 240 000 medlemmar som alla miljöintresserade borde vara medlem i ger 365 tips om hur varje individ kan leva ett “hållbart liv”. Men de menar nog ett “miljöanpassat liv”.

Kanske boken innehåller minst ett tips på hur vi alla kan motverka ohållbar korruption (t ex begär alltid kvitto), och 365 kr till om boken innehåller tips om hur individen kan främja hållbar arbetsrätt eller demokrati (t ex gå och rösta).

En värld som bara är miljömässigt hållbar är inte hållbar. Fråga FN eller närmaste hållbarhetskonsult.

Utvald bild