MSC: hållbart fiske?

Marine Stewardship Council, den mest seriösa produktmärkningen för produkter från hav och vatten. Alla borde nog välja MSCmärkt. Men på deras hemsida kallar de sin egen standard för en miljöstandard och man undrar om MSC-märkta produkter därmed inte borgar för alla andra delar av hållbarheten. Om man köper MSCmärkt bidrar man till miljöbättre fisk och fiske, men inte nödvändigtvis till levnadslöner, arbetsmiljö, anti-korruption i leverantörsleden. Hållbart var ordet.