Miljö&Utveckling: 75 % miljö?

Självklart prenumererar man på tidningen Miljö&Utveckling och “Hållbarhet i praktiken” som de kallar sin produkt. Under Miljöstrategidagarna delas Miljöstrategipriset ut till “Hållbara finanser” (miljö/klimat) och “Hållbara resor” (klimat). Media speglar samhället, men bör även de tydligt visa vilka definitioner de lutar sig på. I programmet för Miljöstrategidagarna 2019 talar en erfaren hållbarhetschef under rubriken “Hållbarhet är mer än klimat“. Ja, just det, och det gäller mediaföretag också.