LIDL: miljöhållbar kork?

LIDL fortsätter miljöanpassa sitt utbud på ett framgångsrikt sätt. Hur ska konsumenten tolka budskapet på deras mjölk, att plastkorken bidrar till en hållbar miljö?