Kategorier
miljö

Länsförsäkringar: hållbara obligationer?

Med andra ord är 90% av förvaltade kapitalet investerat i ohållbar inriktning?