KFS: Tvätta hållbart?

Konsumentföreningen Stockholm ger råd till konsumenterna: hållbart tvättande är att minimera energiåtgång, vattenanvändning och kemikalieanvändning. Det är delvis korrekt. Det vore riktigt hållbart tvättande om tvättmaskinen, elen, kemikalierna, med mera producerats på ett miljömässigt, social och ekonomiskt hållbart sätt. Hållbart är mer än miljöhållbart och det borde KFSs kommunikatörer känna till.


Publicerat

i

av

Etiketter: