HBSyd: Hållbart byggande?

Alla regioner borde ha ideella nätverk som delar ideer och exempel på mer hållbarhet i byggsektorn. Hållbart Byggande Syd banar väg. Enligt HB Syd: ”Med hållbart byggande menas ett byggande som i alla led minimerar byggnadens miljöpåverkan, från tillverkning av byggmaterial till rivningsskedet.” 
Arbetsmiljö, korruption, föreningsfrihet med mera är alltså inte viktiga delar av hållbart byggande?  
Borde kanske vara: Miljöanpassat byggande.

Utvald bild

Publicerat

i

av

Etiketter: