Energimyndigheten: hållbarhetsbesked?

Energimyndigheten har gjort mer för ett energihållbart Sverige än många känner till. Men tänkte de själva när de tog över begreppet ”Sustainability criteria” som EU lite slentriansmässigt använde när de lanserade EU-direktivet om fönyelsebart bränsle? Cirka 300 företag har fått ”hållbarhetsbesked” enligt ”hållbarhetslagen” från myndigheten som dessutom är kontrollmyndighet.
”Hållbarhetsbeskedet” omfattar bara produktens innehåll och spårbarhet, och är inte alls ett hållbarhetsintyg till företaget i sin helhet eller deras arbete med arbetsmiljö eller not korruption. Varför inte skriva det då? ”Klimat- och spårbarhetsintyg” är väl mer sanningsenligt.


Publicerat

i

av

Etiketter: