Drostdy Hof: hållbart producerat?

“Working towards sustainble wine” eller redan hållbart producerat? Inte lätt att vara konsument.