SEB: Hållbara fonder?

SEB som rankas högt i många hållbarhetsjämförelser visar här hur flera hållbarhetsområden kan beröras, och hur externa trovärdiga referenser kan användas, vid produkt/tjänstnära information. Men är dessa fonder hållbara och de andra ohållbara? Borde kanske vara: “Våra mest hållbara fonder”

Åhlens: Hela hemmet hållbart?

Åhlens gick från hållbarhetsmörker till ljusa tider, gjorde det till och med enklare för konsumenten genom eget märke “Bra Val”. Idag erbjuder de cirka 500 sådana produkter. Av ett nästan oändligt stort sortiment av ….”sämre val”!?. Borde kanske vara: “Delar av hemmet hållbart”

Regeringen: Hållbar fred?

En första anblick ger läsare intrycket att man, än en gång, kastat in det härliga ordet hållbar framför fred för att få slagkraft. När man läser texterna bakom blir det tydligt att SIDA arbetar integrerat med hållbarhetsfrågan. Man menar just hållbar och fred, hållbar fred. Inte konstigt med tanke på att SIDA samverkar med Utrikesdepartementet som arbetat med hållbarhetsfrågan – särskilt FNs Agenda 2030 – under många år.