Airmee: Hållbara e-handelsleveranser?

Airmee pekar på ett föredömligt sätt på klimatkonsekvenserna av den kraftigt ökande e-handeln. “…kunden vet att paketet levereras hållbart”. Förutom då att kunden inte vet något om arbetsmiljön, arbetsrätten, de mänskliga rättigheterna, korruption med mera. Hållbara e-handelsleveranser heter det nya konceptet.