Kategori: miljö

 • Rynkeby: 100 % hållbart odlad!

  En av de godaste juicerna. Företaget satsar på 50 % återvunnen plast, 25 % lägre klimatavtryck, och att använda en nästan färdig standard för ”hållbar juice” i Brasilien som löfte på ett fåtal av sina juicer: 100 % hållbart odlad. Intressant hur ”stämpeln” 100 % hållbart odlad står precis bredvid varumärket GodMorgon Juice trots att…

 • Dagens Nyheter: tema hållbarhet?

  Slagkraftigt och säljande tema, men innehållet handlar till 90 % om klimat och miljö. DN om någon borde känna till FNs globala mål för hållbar utveckling och därmed bredden i tema hållbarhet. Men det kanske inte är lika publikfriande?

 • Drostdy Hof: hållbart producerat?

  ”Working towards sustainble wine” eller redan ”hållbart producerat vin”? Inte lätt att vara konsument.

 • ICA Malmborgs: frukt som håller länge?

  Ett av södra Sveriges mest välsorterade mataffärer säljer inte ohållbar frukt. Bara frukt som är fri från korruption, barnarbete, klimatneutral med mera?

 • KLM: flyga hållbart?

  En bråkdel av KLMs flygningar sker med biobränsle och kunderna inspireras av klimatkompensera. Steg på väg mot miljömässig hållbarhet och KLM ligger i hållbarhetstoppen bland konkurrenterna. Men är det verkligen sant att det idag går att flyga hållbart?

 • Länsförsäkringar: hållbara obligationer?

  Med andra ord är 90% av förvaltade kapitalet investerat i ohållbar inriktning?

 • SPfönster: okrossbara?

  Gärna fönster som är hållbara men menar vi samma sak? Producerade på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt?

 • Ströms: hållbar stil?

  Ströms klär mannen men är stilen verkligen hållbar? Är materialet från Better Cotton Initaitive? Drivs verksamheten och leverantörskedjan på ett hållbart sätt?

 • Svenskt Sigill: på riktigt?

  Kvalitetsmärkning, miljömärkning eller hållbarhetsmärkning? Oklart på hemsidan men Sigillet är ett av många bra steg på väg. Hållbarhet på riktigt kanske även skulle omfatta anti-korruption, de mänskliga rättigheterna, konkurrens på lika villkor, hela leverantörsledet, intressentdialoger med mera. Men det är nog kommande steg.

 • Telge Energi: hållbar el?

  Miljömärkt el, t ex Bra Miljöval, påverkar i rätt riktning och Telge drar sitt strå till stacken. Men hållbar el är väl mer än bara miljömärkt? Hållbar el är dessutom fri från korruption, producerad under icke-diskriminerande förhållanden och med god arbetsmiljö, med gott konsumentskydd, med koll på leverantörskedjan och mycket mer. Eller använder Telge Energi’s…